مجتمع مسكونی ایتوک

اخبار و اطلاعیه ها

اساسنامه مجتمع مسكونی ایتوک

به منظور اجرای قانون تملك آپارتمانها و آیین‌نامه اجرایی و اصلاحیه‌های آن، این اساسنامه برای تنظیم روابط و مناسبات مالكین و ساکنین واحدهای مسكونی مجتمع ایتوک تنظیم و تصویب می‌گردد.

ادامه مطلب...

آئین نامه سکونت در مجتمع مسکونی ایتوک

آئین نامه سکونت در مجتمع مسکونی ایتوک به شرح زیر در ادامه مطلب آمده است...

ادامه مطلب...

آیین نامه مالی و انضباطی مجتمع مسکونی ایتوک

آیین نامه مالی و انضباطی مجتمع مسکونی ایتوک به شرح زیر در ادامه مطلب آمده است...

ادامه مطلب...

آیین نامه معاملات ،خرید کالا یا خدمات مجتمع مسکونی ایتوک

آیین نامه معاملات ،خرید کالا یا خدمات مجتمع مسکونی ایتوک به شرح زیر در ادامه مطلب آمده است...

ادامه مطلب...

درباره ما

پروژه تعاونی مسکن مهر شهر پرند در سال ۱۳۹۰ آغاز شده و با فراز و نشیب های فراوان و با کمک و همیاری شما عزیزان توانسته است بر مشکلات فائق بیاید و ما کاملا به این موضوع واقف هستم با تامین مبالغ این پروژه به زودی خواهیم توانست این پروژه را به انتها برسانیم.